ТЕРМОФУС 141C

Код: 817PE07

Производител:

1.50 лв.

141 – 144 С

ДРУГИ ПРОДУКТИ